duurzaamheidsbeleid: resultaten en ambities

In 2015 hebben we op alle vijf de speerpunten van ons duurzaamheidsbeleid vooruitgang geboekt. Hieronder hebben we de resultaten en ambities per speerpunt samengevat.

1. goed werkgeverschap

USG People wil een innovatieve, aantrekkelijke en toegankelijke werkgever zijn. Om dit te bereiken, richten we ons op de volgende onderwerpen:

 • opleiden en ontwikkeling, arbeidsmarktfitheid;
 • vitaliteit en gezondheid.

kpi’s

 • Medewerkerstevredenheid
 • Medewerkersbetrokkenheid.
 • Bedrag besteed aan opleiden en ontwikkelen.

dashboard

 • Medewerkerstevredenheid/arbeidsmarktfitheid.

ondernomen acties in 2015

 • Online trainingen beschikbaar voor indirecte medewerkers.
 • Verdere ontwikkeling Frontrunnerprogramma.
 • Aanvang vitaliteitsprogramma.
 • Tweede groep senior management neemt deel aan vitaliteitsprogramma.

resultaat

 • 12.500 online trainingen gestart, 14.000 studie-uren behaald.
 • 25% Frontrunners horizontaal doorgestroomd, 22% verticaal doorgestroomd of uitbreiding takenpakket.
 • Vitaliteitsprogramma gewaardeerd met een 6,9.
 • 350 medewerkers toegang tot vitaliteitsapp en -workshops.
 • Medewerkerstevredenheid in 2015: 7,4 (7,0 in 2014 en 6,6 in 2013).
 • Medewerkersbetrokkenheid in 2015: 75% (70% in 2014 en 66% in 2013).

ambities voor 2016

 • Continuering Frontrunnersprogramma.
 • Opzetten innovatielab.

2. goed ondernemerschap

USG People wil waarde creëren met een duurzame balans voor alle stakeholders. Hiertoe richten wij ons op de volgende onderwerpen:

 • integriteit en transparantie;
 • leiderschap;
 • eerlijk en duurzaam inkopen;
 • klanttevredenheid.

kpi

 • Klanttevredenheid.

dashboard

 • Klanttevredenheid.

ondernomen acties in 2015

 • NPS ingevoerd bij alle Nederlandse star brands.

resultaat

 • NPS-score klanten 2015: 29% (17% in 2014).
 • NPS-score kandidaten 2015: 39% (26% in 2014).

ambities voor 2016

 • NPS-methode invoeren in Duitsland, Frankrijk en België.

3. diversiteit

Wij werken aan een divers en inclusief USG People zonder ruimte voor discriminatie. Iedereen krijgt gelijke kansen. Hiertoe richten wij ons op:

 • een diverse en inclusieve samenstelling van ons medewerkersbestand;
 • het tegengaan van discriminatie.

kpi’s

 • Aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Aantal nieuwe medewerkers per jaar in Nederland uit de participatiedoelgroep.
 • Verhouding man-vrouw, leeftijd, etniciteit.

dashboard

 • Aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt .
 • Samenstelling personeelsbestand.

ondernomen acties in 2015

 • Ontwikkeling en ondertekening inclusiviteitsplan.
 • Ondertekening charter Diversiteit in Bedrijf.
 • Benoeming diversiteitsambassadeurs.
 • Webinar over discriminatie georganiseerd.

resultaat

 • 13 Nieuwe medewerkers uit de doelgroepen in dienst gekomen in Nederland (in 2015).

ambities voor 2016

 • Oprichten Diversity Board.
 • Verdere focus op diversiteitsbeleid en samenstelling medewerkersbestand.
 • Uitvoering inclusiviteitsplan.
 • Blijvende aandacht voor tegengaan discriminatie.

4. betrokken ondernemen

USG People wil een bijdrage leveren aan een duurzame en eerlijke samenleving. Hiertoe richten we ons op de volgende onderwerpen:

 • belangeloos inzetten van talenten, faciliteiten, kennis en middelen;
 • bevorderen van inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer van onze klanten.

kpi

 • Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddeld bij onze klanten.

dashboard

 • Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddeld bij onze klanten.

ondernomen acties in 2015

 • Ontwikkeling participatieonderzoek.
 • Ontwikkeling inclusiviteitsscan.
 • Bijdrage aan vluchtelingenevenement.
 • Deelname aan coalitie sociale-waardecreatie.

resultaat

 • 40.854 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst bij klanten.
 • White paper gepubliceerd over creëren van sociale waarde en hiermee een bijdrage geleverd aan ontwikkeling van een standaard op dit terrein.

ambities voor 2016

 • Sociale-waardecreatiemodel koppelen aan sociale innovaties.
 • Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaatsen bij klanten.

5. milieu-impact

USG People wil verantwoordelijkheid nemen voor onze leefomgeving en het minimaliseren van onze CO2-uitstoot. Hiertoe richten we ons op:

 • het minimaliseren van ons energieverbruik en de uitstoot van ons wagenpark.

kpi

 • CO2-uitstoot per fte, waarbij gekeken wordt naar wagenpark, energieverbruik, afval en kantoorbenodigdheden.

dashboard

 • CO2-voetafdruk.

ondernomen acties in 2015

 • Aandacht voor wagenpark en energieverbruik.

resultaat

 • Reductiedoelstellingen 2011-2015 behaald.

ambities voor 2016

 • Verkenning naar certificering ISO 14001.
 • Opstellen reductieplan 2016-2020.