vooruitzichten

In 2015 hebben we onze groei weten te versnellen en is het rendement op de omzet verbeterd. Deze ontwikkeling is in lijn met onze doelstellingen om onze bestaande posities te versterken en vanaf 2014 te evolueren naar een EBITA-marge van gemiddeld zes procent gedurende een cyclus - onze strategische ambities. Onze strategische doelen blijven in 2016 onveranderd van kracht.

Op basis van de huidige algemene voorspellingen voor de economische groei en daaraan gerelateerde vraag naar hr-diensten verwachten we in 2016 een voortzetting van de groei in de landen waarin we actief zijn. Tegen die achtergrond verwachten we verder aan omzet te kunnen winnen met een hoge conversie naar het resultaat. De uitvoering van het in 2015 gestarte programma Optima, waarmee op jaarbasis in totaal € 20 miljoen aan kosten wordt bespaard, wordt in 2016 afgerond. Samen met effectief kostenmanagement zorgt dit ervoor dat de kosten bij een groeiende omzet relatief beperkt zullen toenemen en dat het kostenniveau in procenten van de omzet verder zal afnemen.

Verder verwachten we dat de groei in later in de cyclus aantrekkende diensten, zoals werving en selectie, onze services in het mkb en plaatsing van specialistische profielen verder zal toenemen. Door de hoge toegevoegde waarde van deze diensten heeft de bijdrage hiervan een positief effect op onze resultaten.

Ook in 2016 houden we onze focus op het continu verbeteren van onze dienstverlening en het ontwikkelen van toegevoegde waarde voor onze klanten en kandidaten.

Wanneer het op 22 december 2015 aangekondigde bod van Recruit op onze aandelen gestand wordt gedaan, gaat USG People verder als onderdeel van een wereldwijd opererende organisatie. Door het samengaan met Recruit kunnen we onze groei versnellen en onze positionering op het Europese vasteland sneller ontwikkelen. Het biedt de mogelijkheid om onze bestaande strategie sneller ten uitvoer te brengen.