enkelvoudige winst- en verliesrekening

bedragen in duizenden euro’s

2015

2014

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

37.732

42.457

Resultaat USG People N.V. na belastingen

-17.887

-16.602

NETTORESULTAAT

19.845

25.855