14 | aansprakelijkheid

De vennootschap vormt tezamen met een groot deel van de Nederlandse werkmaatschappijen een fiscale eenheid voor de BTW en de vennootschapsbelasting. Ieder der vennootschappen is hoofdelijk aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. De vennootschap verrekent de vennootschapsbelasting met de betrokken werkmaatschappijen die gebaseerd is op het resultaat voor winstbelasting van de betreffende werkmaatschappij.
De vennootschap heeft ten behoeve van een aantal Nederlandse dochterondernemingen een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in artikel 403 BW2.
Ten behoeve van USG People Interservices NV staat USG People N.V. garant voor uitgegeven commercial paper-programma's (zie toelichting 18 van de geconsolideerde jaarrekening).