16 | beloning bestuurders en commissarissen

Voor informatie ten aanzien van de beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar toelichting 25 van de geconsolideerde jaarrekening. Door middel van deze verwijzing wordt deze informatie geacht hier te zijn opgenomen en herhaald.

Almere, 24 februari 2016

Raad van Commissarissen
Cees Veerman (voorzitter)
Rinse de Jong
Willemijn Maas
Alex Mulder
Johnny Thijs

Raad van Bestuur
Rob Zandbergen (CEO)
Leen Geirnaerdt (CFO)