04 | deelnemingen

2015

2014

Stand 1 januari

942.898

924.753

Aankoop deelnemingen

-

9.261

Kapitaalstorting deelneming

3.600

-

Resultaat deelnemingen

37.732

42.457

Herwaardering pensioenverplichting in deelneming

411

-566

Ontvangen dividend

-25.900

-33.000

Omrekenverschillen

44

-7

STAND 31 DECEMBER

958.785

942.898

De aankoop deelnemingen betreft de acquisitie van Netwerven B.V. en BC Beheer B.V. in 2014 (zie toelichting 4 van de geconsolideerde jaarrekening). De kapitaalstortingen deelnemingen gedurende 2015 betreffen verhogingen van het kapitaal van dochterondernemingen.
Voor een overzicht van de belangrijkste deelnemingen wordt verwezen naar toelichting 29 van de geconsolideerde jaarrekening.