10 | voorzieningen

2015

2014

Latente belastingverplichtingen

261

422

Personeelsgerelateerde voorzieningen

2.960

1.010

STAND 31 DECEMBER

3.221

1.432

De personeelsgerelateerde voorzieningen hebben met name betrekking op in liquide middelen af te wikkelen op aandelen gebaseerde beloning. Van de totale voorziening heeft € 2.764 een termijn van korter dan één jaar en € 457 een termijn van langer dan één jaar.