geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

bedragen in duizenden euro's

noot:

TOEREKENBAAR AAN EIGENAREN VENNOOTSCHAP

MINDER-HEIDS-BELANGEN

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

GESTORT EN OPGEVRAAGD KAPITAAL

AGIO

RESERVES

SUBTOTAAL

Balans per 1 januari 2014

40.242

366.148

51.945

458.335

1.249

459.584

Nettoresultaat

-

-

25.855

25.855

508

26.363

Herwaardering van pensioenverplichting

20

-

-

-566

-566

-

-566

Kasstroomhedge

19

-

-

-322

-322

-

-322

Omrekenverschillen

-

-

-7

-7

-

-7

Totaalresultaat

-

-

24.960

24.960

508

25.468

Mutatie als gevolg van levering uit aandelenplan

24

10

-

-

10

-

10

Mutatie aandelenplan

24

-

-

89

89

-

89

Verwerving van dochteronderneming

4

-

-

-

-

92

92

Stockdividend over 2013

16

227

-227

-

-

-

-

Contant dividend over 2013

16

-

-

-6.290

-6.290

-

-6.290

Betaald dividend aan houders van minderheidsbelangen

-

-

-

-

-25

-25

237

-227

-6.201

-6.191

67

-6.124

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

40.479

365.921

70.704

477.104

1.824

478.928

Balans per 1 januari 2015

40.479

365.921

70.704

477.104

1.824

478.928

Nettoresultaat

-

-

19.845

19.845

517

20.362

Herwaardering van pensioenverplichting

20

-

-

411

411

-

411

Kasstroomhedge

19

-

-

102

102

-

102

Omrekenverschillen

-

-

44

44

-

44

Totaalresultaat

-

-

20.402

20.402

517

20.919

Mutatie als gevolg van levering uit aandelenplan

24

80

-

-

80

-

80

Mutatie aandelenplan

24

-

-

145

145

-

145

Contant dividend over 2014

16

-

-

-12.953

-12.953

-

-12.953

Betaald dividend aan houders van minderheidsbelangen

-

-

-

-

-13

-13

80

-

-12.808

-12.728

-13

-12.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

40.559

365.921

78.298

484.778

2.328

487.106