geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

bedragen in duizenden euro's

noot:

2015

2014

Nettoresultaat

20.362

26.363

Overig totaalresultaat na winstbelasting:

Posten welke niet worden gereclassificeerd naar winst- en verliesrekening:

- Herwaardering van pensioenverplichting

20

411

-566

411

-566

Posten welke mogelijk worden gereclassificeerd naar winst- en verliesrekening:

- Kasstroomhedge

19

102

-322

- Omrekenverschillen

44

-7

146

-329

Overig totaalresultaat na winstbelasting

557

-895

TOTAALRESULTAAT

20.919

25.468

TOEREKENBAAR AAN:

Eigenaren van de vennootschap

20.402

24.960

Houders minderheidsbelangen

517

508

20.919

25.468