01 | algemene informatie

USG People N.V. is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid (Naamloze Vennootschap) en is statutair gevestigd in Almere. De aandelen van de vennootschap zijn genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. Het adres van de vennootschap is:
P.J. Oudweg 61
1314 CK Almere
Nederland

USG People biedt alle vormen van flexibele arbeid en uiteenlopende diensten op het gebied van human resources, opleidingen, trainingen en customer care-services aan. De groep is actief in vier landen.

De geconsolideerde jaarrekening van de onderneming voor het jaar geëindigd op 31 december 2015 bevat de onderneming en haar dochterondernemingen (samen ‘de groep’ genoemd). Een overzicht van de belangrijkste dochterondernemingen is opgenomen in toelichting 29.

De jaarrekening is opgesteld door de Raad van Bestuur. De jaarrekening is ondertekend door de Raad van Commissarissen op 24 februari 2016 en zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2016.