22 | bankkredieten en leningen

2015

2014

Kortlopend deel langlopende schulden

191

3.578

Rekening-courantschulden bij banken

359

4.052

STAND PER 31 DECEMBER

550

7.630

Zowel USG People N.V. als USG People Interservices NV (dochteronderneming van USG People N.V.) hebben de mogelijkheid thesauriebewijzen uit te geven onder het € 100 miljoen commercial paper-programma. USG People N.V. staat garant voor de door USG People Interservices NV uitgegeven thesauriebewijzen. Ter dekking van dit programma wordt € 90 miljoen onder tranche B van het gesyndiceerde krediet gereserveerd als back stop. Ultimo 2015 wordt geen gebruik gemaakt van het commercial paper-programma.