06 | kostprijs van de omzet

De specificatie van de kostprijs van de omzet is als volgt:

2015

2014

Lonen en salarissen

1.606.827

1.454.407

Sociale lasten

322.745

314.058

Premies pensioenregelingen op basis van beschikbare premiestelsels

13.418

11.815

Overige kosten

90.249

82.652

TOTAAL KOSTPRIJS VAN DE OMZET

2.033.239

1.862.932

BIJZONDERE KOSTPRIJS VAN DE OMZET IN VERBAND MET URSSAF-AANSLAG

14.862

-

TOTAAL KOSTPRIJS VAN DE OMZET

2.048.101

1.862.932

In de sociale lasten van 2015 is een bedrag van € 14.862 inbegrepen in verband met de ontvangen aanslag van URSSAF, de Franse sociale zekerheidsautoriteit. Het betreft een aanslag over de jaren 2009 en 2010 naar aanleiding van een sociale zekerheidsonderzoek welke in 2011 is opgelegd. De groep heeft eind februari 2012 tegen de aanslag bezwaar aangetekend bij de Commission de Recours Amiable welke op 21 juni 2012 is afgewezen. De groep heeft vervolgens eind juli 2012 beroep aangetekend bij Tribunal des affaires de sécurité sociale. Deze heeft de groep op 3 september 2014 in het gelijk gesteld. URSSAF heeft hierop vervolgens hoger beroep aangetekend. Gezien deze uitspraak van het Tribunal des affaires de sécurité sociale en op basis van het standpunt van de groep dat de afdrachten in overeenstemming met de wet zijn geweest, is het bedrag in het voorgaande jaar als voorwaardelijke verplichting verantwoord. Nu de Franse rechter in hoger beroep URSSAF in het gelijk heeft gesteld, zijn de totale kosten voor de aanslag inclusief heffingsrente (€ 14.862 opgenomen in kostprijs van de omzet, € 826 opgenomen in overige kosten en € 4.640 opgenomen in het financieringsresultaat, totaal € 20.328) ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. De groep is in cassatie gegaan tegen de uitspraak.