10 | materiële vaste activa

GEBOUWEN
EN
TERREINEN

INRICHTING
EN
VERBOUWING

COMPUTER
EN RAND-
APPARATUUR

OVERIGE VASTE
BEDRIJFS-
MIDDELEN

TOTAAL

SPECIFICATIE VAN BOEKWAARDE
PER 1 JANUARI 2014

Kostprijs

804

56.944

14.761

30.437

102.946

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-68

-48.997

-11.406

-26.146

-86.617

Boekwaarde per 1 januari 2014

736

7.947

3.355

4.291

16.329

MUTATIES IN BOEKWAARDE

Verwerving van dochterondernemingen

-

-

2

60

62

Investeringen

-

3.846

1.343

1.309

6.498

Desinvesteringen

-

-218

-52

-188

-458

Afschrijvingen

-31

-2.986

-1.556

-1.602

-6.175

Omrekenverschillen

-

-

-

1

1

Saldo

-31

642

-263

-420

-72

SPECIFICATIE VAN BOEKWAARDE
PER 31 DECEMBER 2014

Kostprijs

804

52.076

13.537

25.578

91.995

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-99

-43.487

-10.445

-21.707

-75.738

Boekwaarde per 31 december 2014

705

8.589

3.092

3.871

16.257

MUTATIES IN BOEKWAARDE

Verwerving van dochterondernemingen

-

-

4

9

13

Investeringen

-

3.491

1.584

1.385

6.460

Desinvesteringen

-

-69

-29

-111

-209

Afschrijvingen

-31

-2.451

-1.457

-1.492

-5.431

Omrekenverschillen

-

-

3

8

11

Saldo

-31

971

105

-201

844

SPECIFICATIE VAN BOEKWAARDE
PER 31 DECEMBER 2015

Kostprijs

804

47.021

13.599

24.478

85.902

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-130

-37.461

-10.402

-20.808

-68.801

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2015

674

9.560

3.197

3.670

17.101

Van de afschrijvingen op materiële vaste activa is een bedrag van € 2.540 (2014: € 2.351) opgenomen in de algemene beheerskosten. Het restant is opgenomen onder de verkoopkosten.