26 | verplichtingen

Het bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerend goed, auto’s en overige activa bedraagt ultimo 2015 circa € 121,8 miljoen (2014: € 103,6 miljoen). In looptijd laten deze verplichtingen zich als volgt specificeren:

2015

2014

Minder dan een jaar

35.093

31.639

Tussen een en vijf jaar

62.386

47.203

Meer dan vijf jaar

24.353

24.755

121.832

103.597

De door de groep aangegane verplichtingen betreffende onroerend goed bedragen € 77.191, voor auto's bedragen deze € 43.633.

In de winst- en verliesrekening zijn leasekosten verwerkt van € 41.329 (2014: € 42.481) met betrekking tot onroerend goed en auto’s.