27 | voorwaardelijke activa en verplichtingen

In verband met de aard van de werkzaamheden van de groep zijn bankgaranties afgegeven voor een bedrag van € 88.643 (2014: € 83.014).

USG People heeft in 2011 in Duitsland rechtszaken aangespannen tegen voormalige directeuren wegens onder andere overtreding van het concurrentiebeding. De verwachting is dat de uitkomst positief zal zijn en zal leiden tot een substantiële schadevergoeding voor USG People. De doorlooptijden van de rechtszaken is vooralsnog onbekend. De geïnventariseerde schades, als gevolg van bovengenoemde zaken bedragen €19.000 (2014: € 22.000). De uiteindelijke hoogte van de mogelijke uitkeringen is vooralsnog onzeker.

Met betrekking tot het aangekondigde voorgenomen openbare bod van Recruit Holdings Co., Ltd. zal in het geval van beëindiging van het fusieprotocol de partij aan wie de beëindiging is te wijten een beëindigingsvergoeding van € 10,5 miljoen betalen.

De groep is door externe adviseurs begeleid tijdens het proces dat heeft geleid tot het aangekondigde voorgenomen openbaar bod van Recruit Holdings Co., Ltd. De adviseurs zijn gerechtigd tot een vergoeding bij gestanddoening van het bod. Deze vergoeding zal naar schatting € 10,5 miljoen bedragen en wordt als voorwaardelijke verplichting beschouwd aangezien gestanddoening van het bod mede afhankelijk is van de aanmelding van aandelen door de aandeelhouders.