controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De cijfers voor de periode eindigend op 31 december 2015, zoals opgenomen in deze online versie van het jaarverslag, zijn ontleend aan de jaarrekening 2015. Bij de jaarrekening 2015 van USG People N.V. is een goedkeurende controleverklaring verstrekt op 24 februari 2016. De jaarrekening 2015, inclusief de controleverklaring, is gepubliceerd in gedrukte vorm alsmede in PDF-formaat beschikbaar op deze jaarverslagwebsite.