bericht van de CEO

2015 was een bijzonder jaar in het bestaan van onze organisatie – het jaar waarin we hebben aangekondigd onze krachten te willen bundelen met Recruit. Wanneer het bod van Recruit op onze aandelen, dat op 22 december 2015 is aangekondigd, gestand wordt gedaan, gaat USG People verder als onderdeel van een wereldwijd opererende organisatie. Dat is een nieuwe mijlpaal in onze historie. Sinds de beursnotering in 1997 is de omzet van onze organisatie gegroeid van € 284 miljoen naar € 2,6 miljard. We hebben een periode van sterke expansie gekend en daaropvolgend een uitzonderlijke periode van economische crisis, waar we met zijn allen door onze daadkracht sterker zijn uitgekomen. Door het samengaan met Recruit kunnen we onze groei nu opnieuw versnellen en onze positionering op het Europese vasteland sneller ontwikkelen. Het biedt de mogelijkheid om onze bestaande strategie sneller ten uitvoer te brengen.

De uitvoering van onze strategie leidde in 2015 tot een zeer bevredigend rendement. De ingeslagen richting, met onze focus op twee sporen, resulteerde in een bovengemiddelde groei en een forse verbetering van de actuele resultaten. Het eerste spoor, onze focus op commercial en operational excellence, heeft geleid tot een directe verbetering van onze resultaten. Tevens zorgen de uitgevoerde acties op dit vlak voor een structurele verhoging van het toekomstige winstgenererend vermogen.

Op het tweede spoor was eveneens sprake van een bevredigende voortgang. Voor onze klanten werden in samenwerking met onze participaties in online business solutions (OBS) en met Solvus vele nieuwe initiatieven opgestart en projecten uitgevoerd, zowel bij de star brands als binnen de OBS-deelnemingen zelf. Naast de goede directe resultaten, is de digitalisering van onze operatie en dienstverlening dus ook volop in ontwikkeling.

Onze focus op operational en commercial excellence heeft geleid tot een hogere groei en een forse verbetering van de onderliggende winst. In alle vier de landen waarin we actief zijn, winnen we momenteel marktaandeel. Onze winstgeneratie is daarbij fors toegenomen. De jaaromzet van onze groep steeg in 2015 met 8% naar € 2,6 miljard en de onderliggende EBITA steeg met 26% naar € 109 miljoen. In Nederland en België, waar alle vier de star brands elk in hun eigen marktsegment groei realiseerden, steeg de omzet met 10%. In Frankrijk, waar voornamelijk Start People actief is, bedroeg de omzetgroei 7% en in Duitsland bedroeg de omzetgroei van Unique en Secretary Plus gezamenlijk 3%. Door effectief management van de operationele kosten hebben we de toegenomen omzet kunnen realiseren met slechts een lichte toename in de kosten. Daardoor is de EBITA-marge als percentage van het brutoresultaat, de conversieratio, in 2015 gestegen naar 21,0% (2014: 17,6%), een toename van 3,4 procentpunten.

Op het gebied van ontwikkeling en innovatie zetten we binnen de star brands onze investeringen in de ontwikkeling van online hr-services voort. Onze deelnemingen in online business solutions ondersteunen daarbij en investeren daarnaast ook zelf in de ontwikkeling van nieuwe diensten en in het uitbreiden van markten en het klanten- en kandidatennetwerk. Gedurende het jaar hebben onze star brands veel projecten opgestart en uitgevoerd, veelal in samenwerking met onze deelnemingen in online business solutions. Daaronder zowel initiatieven die de toegevoegde waarde in onze dienstverlening aan onze klanten verhogen, alsook projecten gericht op het verder digitaliseren van onze processen. In 2015 is een groot aantal op maat gemaakte digitale oplossingen gerealiseerd voor specifieke behoeften van grote klanten.

Het vertrouwen in onze huidige organisatie en toekomstige ontwikkeling komt ook tot uitdrukking in de jaarlijks gemeten Great Place to Work-vertrouwensindex. Deze verbeterde in 2015 voor het tweede jaar op rij, van 70% in 2014 naar 74% in 2015 (begin 2013: 66%). De aanhoudende opgaande lijn bevestigt de positieve ontwikkeling in onze organisatie. Deze kent een hoog ambitieniveau en wordt in grote mate gedreven door het lokale ondernemerschap bij de werkmaatschappijen. Resultaatgedrevenheid gaat hierbij hand in hand met creativiteit om zodoende een maximale ondersteuning te bieden aan onze missie en strategische ondernemingsdoelen – de groei versnellen en een goed rendement realiseren in goed evenwicht met vernieuwing in een snel veranderende omgeving. Voortbouwend op onze ondernemende bedrijfscultuur en onze bewezen capaciteiten, willen we dat de beste mensen in onze branche gretig voor USG People kiezen en er trots op zijn om voor onze organisatie te werken. In 2015 hebben we weer een belangrijke stap in die richting gezet door de star brands in de verschillende landen met elkaar te verbinden, zodat we met een heldere gezamenlijke missie en ambitie onze groei kunnen versnellen.

De economie groeit geleidelijk in onze markten en voor 2016 en 2017 wordt voor de meeste continentaal-Europese landen een lichte versnelling in de groei verwacht. In samenhang met de toegenomen voorkeur voor een meer flexibele personeelsorganisatie bij veel van onze klanten, zorgt dit voor gunstige marktomstandigheden. Het aanhouden van de economische groei heeft ook een gunstig effect op onze dienstverlening die later in een cyclus aantrekt, zoals onze dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf, het plaatsen van specialistische functies in laatcyclische sectoren en werving en selectie voor permanente plaatsingen.

Onze organisatie is in uitstekende conditie en de marktomstandigheden ontwikkelen zich gunstig. Vanuit onze sterke basis, met de juiste mensen en de juiste middelen, zijn we klaar om op te schakelen naar een hogere versnelling. Het bundelen van onze krachten met Recruit biedt daarvoor een unieke gelegenheid, waarmee we een maximaal rendement kunnen behalen voor al onze stakeholders.

2016 zie ik dan ook met veel vertrouwen tegemoet. De verwachtingen voor de markten zijn goed en we beschikken over de capaciteiten om te versnellen en continu te blijven vernieuwen. Dat is precies wat we in 2016 gaan doen. Ik bedank alle stakeholders – onze medewerkers, onze klanten, onze aandeelhouders en al onze andere relaties – voor hun bijdrage aan het succes van onze organisatie, niet enkel in 2015 maar in alle jaren vanaf de oprichting tot aan de vooravond van onze volgende stap.

Rob Zandbergen, Chief Executive Officer
24 februari 2016