kerncijfers

in duizenden euro's, tenzij anders vermeld

2015

2014

Netto-omzet

2.550.667

2.355.032

EBITA

71.674

73.544

Onderliggende EBITA

109.384

86.721

Bedrijfsresultaat

63.793

67.173

Operationele kasstroom

70.010

71.098

Nettoresultaat

19.845

25.855

Dividend

-

12.953

Eigen vermogen toerekenbaar aan eigen aandeelhouders

484.778

477.104

Investeringen in materiële vaste activa

6.460

6.498

Investeringen in immateriële vaste activa

12.417

12.105

Beurswaarde ultimo boekjaar

1.393.620

755.575

Aantal geplaatste aandelen ultimo boekjaar

81.118.761

80.957.360

Gemiddeld aantal werknemers (FTE)

- indirecte medewerkers

4.861

4.821

- directe medewerkers

68.478

58.031

Aantal vestigingen

727

763

VERHOUDINGSGETALLEN IN PROCENTEN

EBITA / netto-omzet

2,8%

3,1%

Onderliggende EBITA / netto-omzet

4,3%

3,7%

Bedrijfsresultaat / netto-omzet

2,5%

2,9%

Nettoresultaat / netto-omzet

0,8%

1,1%

Eigen vermogen / totaal activa

37,8%

39,1%

Leverage ratio

1,2

1,7

PER AANDEEL IN EURO'S

(op basis van het gemiddeld aantal aandelen)

Nettoresultaat

0,24

0,32

Operationele kasstroom

0,86

0,88

Dividend

-

0,16

Eigen vermogen1

5,98

5,89

Koers ultimo

17,18

9,33

Hoogste koers

17,33

14,10

Laagste koers

8,28

7,47

  1. 1 Op basis van het aantal aandelen per 31 december