meerjarenoverzicht

bedragen in duizenden euro's, tenzij anders vermeld

2015

2014

2013

2012
HERZIEN1

2011

2010

2009

2008

2007

2006

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

Netto-omzet

2.550.667

2.355.032

2.270.031

2.441.954

3.244.772

3.098.630

3.001.134

4.024.965

3.887.681

3.536.836

Groei

8,3%

3,7%

-7,0%

-24,7%

4,7%

3,2%

-25,4%

3,5%

9,9%

78,8%

Bedrijfsresultaat

63.793

67.173

41.300

-110.206

-4.386

43.094

760

116.665

243.859

194.206

Groei

-5,0%

62,6%

137,5%

-2412,7%

-110,2%

5570,3%

-99,3%

-52,2%

25,6%

202,6%

In procenten van netto-omzet

2,5%

2,9%

1,8%

-4,5%

-0,1%

1,4%

0,0%

2,9%

6,3%

5,5%

Nettoresultaat

19.845

25.855

-26.058

-191.179

-40.159

15.293

-30.965

16.885

140.011

110.853

In procenten van netto-omzet

0,8%

1,1%

-1,1%

-7,8%

-1,2%

0,5%

-1,0%

0,4%

3,6%

3,1%

Operationele kasstroom

70.010

71.079

26.186

29.037

104.609

105.569

226.317

276.510

201.389

165.151

Dividend

-

12.953

11.268

9.566

13.336

12.432

-

37.688

51.581

45.445

GECONSOLIDEERDE BALANS

Vaste activa

818.076

859.888

843.935

903.993

1.127.701

1.148.359

1.172.434

1.200.115

1.086.958

1.066.482

Vlottende activa - kortlopende verplichtingen

-92.461

-121.168

-124.732

-164.300

-271.445

-137.972

-138.920

26.721

107.030

-2.729

725.615

738.720

719.203

739.693

856.256

1.010.387

1.033.514

1.226.836

1.193.988

1.063.753

Eigen vermogen

484.778

477.104

458.335

488.924

695.253

740.244

638.812

669.777

684.684

574.420

Minderheidsbelangen

2.328

1.824

1.249

551

542

554

529

1.402

1.028

1.129

Langlopende verplichtingen

238.509

259.792

259.619

250.218

160.461

269.589

394.173

555.657

508.276

488.204

725.615

738.720

719.203

739.693

856.256

1.010.387

1.033.514

1.226.836

1.193.988

1.063.753

OVERIGE KENGETALLEN

Eigen vermogen / totaal activa

37,8%

39,1%

38,5%

36,4%

42,0%

44,2%

38,9%

34,0%

34,9%

30,2%

Vlottende activa / kortlopende verplichtingen

0,83

0,75

0,73

0,73

0,66

0,79

0,77

1,04

1,14

0,90

Aantal aandelen per 31 december (nominaal € 0,50)

81.118.761

80.957.360

80.483.677

79.715.875

78.448.505

77.702.427

70.682.433

70.633.400

63.679.719

63.117.700

PER AANDEEL (NOMINAAL € 0,50) IN EURO'S

Nettoresultaat2

0,24

0,32

-0,33

-2,41

-0,51

0,20

-0,44

0,24

2,21

1,76

Operationele kasstroom2

0,86

0,88

0,33

0,37

1,34

1,38

3,20

4,29

3,18

2,62

Dividend

-

0,16

0,14

0,12

0,17

0,16

-

0,58

0,81

0,72

Eigen vermogen

5,98

5,89

5,69

6,13

8,86

9,53

9,04

10,31

10,75

9,10

  1. 1 De verkoop van de General Staffing-activiteiten en de wijzigingen in IAS 19 'Personeelsbeloningen' hebben geleid tot een herziening van de 2012-cijfers
  2. 2 Op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen