ons bedrijfsmodel

USG People beschikt over een efficiënte infrastructuur en grote netwerken van organisaties en kandidaten in tal van branches en vakgebieden. We hebben door de jaren heen zeer brede en diepgaande expertise verworven op het gebied van personeelswerving, -selectie en -organisatie en we bieden deze kennis aan onze klanten en kandidaten aan om de beste oplossingen te vinden voor het vormen van een personeelsbestand dat op alle aspecten voldoet aan hun steeds veranderende behoefte.

Vanzelfsprekend spelen we in op de technologische vooruitgang. Innovaties en het incorporeren van technologie in onze bestaande dienstverlening zijn essentieel in ons huidige en voor ons toekomstige bedrijfsmodel. Ons huidige bedrijfsmodel bestaat – kort gezegd – uit drie componenten: toegankelijkheid, selectie en oplossingen.

toegankelijkheid

De organisatie van USG People garandeert een makkelijke toegankelijkheid voor flexwerkers en klanten. We zijn een organisatie van professionals. Experts die bekend zijn met relevante trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, die ze tot in detail kennen. Ze beschikken over moderne technologie die hen helpt bij het werven, selecteren en begeleiden van de juiste kandidaten via onder meer internet en social media. De vestigingen van Start People, Unique, Secretary Plus en USG Professionals bieden daarbij een uitstekende accommodatie voor het onderhouden van persoonlijke contacten met kandidaten, nu deze in onze samenleving steeds vaker via internet, telefoon en social media plaatsvinden.

De vestigingen functioneren dus als ontmoetingsplaats, waar kennis en ervaring tussen professionals onderling, maar ook tussen de star brands van USG People en haar kandidaten met elkaar kunnen worden gedeeld. Door deze verbondenheid kunnen best practices breed worden gedeeld en toegepast. Op die manier blijft kennis up-to-date, continu in ontwikkeling en binnen de organisatie gewaarborgd. Zo kunnen we onze kandidaten aantrekkelijke mogelijkheden bieden om hun loopbaan onder goede voorwaarden vorm te geven en zich verder te ontwikkelen.

Onze star brands hebben toegang tot een zeer breed vertakt netwerk van kandidaten en organisaties. Met deze netwerken bieden we bedrijven toegang tot een rijke bron van human resources binnen een breed scala aan vakgebieden en voor kandidaten toegang tot aantrekkelijke mogelijkheden voor werk.

matching

We helpen klanten bij het selecteren van de juiste kandidaten voor hun opdrachten en vacatures. We beschikken over de capaciteit, expertise en middelen om matches te kunnen maken op zeer uiteenlopende aspecten en in diverse vakgebieden. We doen dit in een range van grote volumes tot zeer specialistische individuele plaatsingen.

Het selecteren en matchen gebeurt onder meer op basis van vaktechnische en persoonlijke aspecten. Bij dit proces worden op steeds grotere schaal technologische toepassingen ingezet voor het analyseren van data als hulpmiddel voor het vinden van de beste matches. Steeds vaker gaat het hierbij naast de harde competenties ook om de zachte competenties, zoals drijfveren, cultuur en passies. Op die manier voegen wij extra waarde toe aan het selectieproces. Daarnaast zijn we ook actief op het gebied van inclusiviteit, duurzame inzetbaarheid, het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of plaatsingen in combinatie met een opleiding. Doordat de kaders voor de organisatie van arbeid steeds verder verbreden, ontstaan andere en meer omvattende oplossingen voor arbeidsrelaties en voor de organisatie van personeel. Zo helpen we onze klanten om tot een zo uitgebalanceerd mogelijke personeelsbezetting te komen en werken we met elkaar aan een meer circulaire arbeidsmarkt.

oplossingen

USG People biedt klanten een breed scala aan oplossingen om hun personeelsorganisatie effectief te kunnen inrichten, waaronder werving en selectie, hr-advisering en -management, uitzenden, detacheren, outsourcing, payrolling, MSP, RPO, HRO, project sourcing, outplacement, loopbaanbegeleiding en opleiding. De star brands van USG People hebben brede kennis in huis over het samenstellen van een goed functionerende personeelsorganisatie. Ze bieden expertise op de verschillende specifieke facetten, kennen de voor- en nadelen van de beschikbare contractvormen en zijn bekend met de mogelijkheden en beperkingen van vigerende wet- en regelgeving. Dat helpt onze klanten om binnen hun kaders en behoeften een zo effectief mogelijke personeelsbezetting samen te stellen, die voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en flexibiliteit. De risico’s en de kosten die gepaard gaan met ineffectiviteit en inflexibiliteit worden daardoor verkleind en verlaagd.

Het resultaat van de drie componenten van ons bedrijfsmodel levert toegevoegde waarde, voor mens, onderneming en maatschappij.