privacy statement

Deze privacy statement beschrijft hoe USG People N.V. krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de informatie gebruikt en beschermt die u ons gedurende uw bezoek aan deze website mogelijk verschaft.

Bij USG People hechten wij er waarde aan ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd en beschermd. Wanneer wij u vragen om bepaalde persoonlijke informatie, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat wij deze informatie enkel zullen gebruiken in overeenstemming met deze privacy statement.

Gegevensregistratie

In diverse formulieren op deze website vragen we mogelijk om de volgende informatie:

  • naam en functie;
  • contactinformatie, inclusief e-mailadres;
  • andere informatie die relevant is in het kader van uw verzoek of aanvraag.

Deze informatie hebben wij nodig om aan uw verzoek of aanvraag te kunnen voldoen. Wij zullen deze informatie niet registreren of gebruiken voor andere doeleinden dan het voldoen aan uw verzoek of aanvraag, noch zullen wij ooit uw gegevens doorgeven of verkopen aan onze dochterondernemingen of derde partijen.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens beschermd worden. Teneinde oneigenlijk gebruik van of toegang tot de gegevens te voorkomen, hebben wij gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en helpen met het analyseren van webverkeer.

Wij gebruiken cookies zodat deze website u herkent bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend voor analytische doeleinden. Een cookie geeft nimmer toegang tot uw computer of persoonlijke informatie anders dan de informatie waarvan u in uw browserinstellingen heeft bepaald dat u die u met ons wenst te delen.

De meeste internetbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browser gewoonlijk zo instellen dat u geen cookies accepteert.

Beheer van uw persoonlijke informatie

Indien u van mening bent dat de informatie die wij over u geregistreerd hebben onjuist of onvolledig is, verzoeken wij u ons te e-mailen op . Onjuiste informatie zullen wij op uw verzoek direct corrigeren.